Łukasz Mróz

2019.12.17

Fundacja Republikańska

A graduate in political studies of the Cardinal Stefan Wyszyński University. He has been involved with The Republican Foundation since 2015 where he cooperates in the development of reports. He is interested in modern Polish history, the history of political thought and social issues. He is a fan of guitar music, Microsoft Excel and the Legia Warszawa football club.

DONATE US

Join the discussion

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.