Cooperative Revolutions

2020.03.05

Michal Nowicki

In implementing the “Cooperative Revolutions” project, we want to change the way of thinking about housing cooperatives. Our dream is for cooperatives to no longer be thought of as creatures from a bygone age, illustrated perfectly in the “Alternatywy 4” TV series, and to start thinking about it like a community, and about our common good. We know that managing cooperatives leaves much to be desired. That’s why on this website we present a compendium of knowledge on implementing change in cooperatives. We prepared the Podręcznik świadomego mieszkańca spółdzielni mieszkaniowejGraficzną Wersję Ustawy – Poradnik Prawo Spółdzielcze [Handbook of the Cognizant Resident of a Housing Cooperative, Graphical Version of the Law – Guide to Cooperative Law]. Beyond this, we conduct trainings for members and residents of housing cooperatives.

Website of the project:  https://spoldzielniemieszkaniowe.org/

Ostatnie Wpisy

EN Poprawa egzystencji zwierząt – nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku

2020.11.25

Fundacja Republikańska

EN Zapisz się już dzisiaj!

2020.10.23

Fundacja Republikańska

EN Dyskusja online: Co słychać na wschodzie?

2020.11.12

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.