Rzeczy Wspólne

Rzeczy Wspólne.

Przejdź do sklepu Fundacji Republikańskiej

Pismo jest wydawane przez Fundację Republikańską, a jego celem jest kształtowanie poglądów elit politycznych, akademickich, biznesowych, społecznych i samorządowych. „Rzeczy Wspólne” starają się dostarczyć kompletny zestaw informacji i opinii na temat najważniejszych problemów współczesnej Rzeczpospolitej.

Wśród kwartalników „Rzeczy Wspólne” są zjawiskiem wyjątkowym, ponieważ nie zajmują się – jak inne periodyki tego rodzaju – jedynie sferą filozofii i idei, ale zamieszcza analizy ekspertów. Jest więc raczej pismem eksperckim, które stawia diagnozy i pokazuje sposoby rozwiązywania problemów. Wiąże się to z innym sposobem redakcji tekstów – są one napisane przejrzystym i jasnym językiem. Takim, jakim posługuje się kadra menedżerska i publicyści.

„Rzeczy Wspólne” próbują spojrzeć na kwestie publiczne nie przez pryzmat personalnych sympatii i antypatii, tylko przez pryzmat realnych problemów, które mają Polska i Polacy. prof. Antoni Dudek, historyk

Digitalizacja archiwalnych numerów Rzeczy Wspólnych oraz możliwość udostępniania ich online, zostały opłacone dzięki darowiźnie od Kamila Zubelewicza.

Za okazane wsparcie i pomoc, serdecznie dziękujemy!

 

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.