Republican congresses

2019.12.21

Fundacja Republikańska

Republican Congresses

The Republican Foundation organizes (usually 1-2 times annually) cyclical events – Republican Congresses. They continue the tradition of earlier Civic Congresses organized in years past, taking place then under the auspices of the Foundation for Civic Responsibility and later the Jagiellonian Institute. The Congresses always attract a broad range of people involved in social  and political organizations of a rightist, center-right and expert profile.

So far in this cycle, the following events have taken place:

1st Republican Congress – 14.11.2009 – the official inauguration of the activities of The Republican Foundation.

2nd Republican Congress – 22.05.2010

3rd Republican Congress – 13.11.2010

4th Republican Congress – 09.04.2011

5th Republican Congress – 12.11.2011

6th Republican Congress – 21.04.2012

7th Republican Congress – 10.11.2012

8th Republican Congress – 20.04.2013

9th Republican Congress – 8.10.2016

10th Republican Congress – 8.04.2017

11th Republican Congress – 28.10.2017

12th Republican Congress – 19.05.2018

13th Republican Congress – 10.11.2018

14th Republican Congress – 23.11.2019

Kongres Republikański w Łodzi – 19.09.2020

DONATE US

Join the discussion

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.