Monitoring the grey market

2019.12.21

Fundacja Republikańska

The Republican Foundation, in partnership with PKN ORLEN, carried out the Monitoring the Grey Market in Poland 2019 project.

Within the framework of the project we prepared four quarterly reports and a collected final report summarizing media reports on the grey market in Poland in 2019.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania projektu:

Co kwartał publikowaliśmy raport, w którym:
– podsumowaliśmy stan szarej strefy w Polsce;
– śledziliśmy projektowane i wprowadzane rozwiązania legislacyjne;
– analizowaliśmy doniesienia medialne o największych wykryciach towarów akcyzowych i rozbitych grupach przestępczych;
– analizowaliśmy wyniki raportów i publikacji o szarej strefie;
– przywołaliśmy najważniejsze wątki w mediach internetowych;
– opisaliśmy efekty działań uszczelniających

1 Raport kwartalny:

Pobierz

2 Raport kwartalny:

Pobierz

3 Raport kwartalny:

Pobierz

4 Raport kwartalny:

Pobierz

Na zakończenie projektu powstał również raport końcowy, w którym:
– podsumowaliśmy wyniki analiz z czterech raportów kwartalnych;
– oceniliśmy stan szarej strefy oraz działania uszczelniające i ich efekty;
– podsumowaliśmy i oceniliśmy działania podejmowane w obszarze legislacji;
– opisaliśmy najważniejsze źródła danych o szarej strefie, które opublikowano w 2019 r.

Raport końcowy:

Pobierz

W ramach monitoringu:
– prowadziliśmy bieżący, automatyczny monitoring 850 tys. stron internetowych i 1100 tytułów prasowych;
– analizowaliśmy publikacje na stronach KAS, Straży Granicznej i Policji;
– śledziliśmy informacje na stronach rządowych i instytucji publicznych;
– analizowaliśmy wypowiedzi polityków w mediach i na portalach społecznościowych;
– badaliśmy publikacje organizacji pozarządowych i instytucji polskich i międzynarodowych o szarej strefie.


Zachęcamy też do lektury artykułu dotyczącego projektu.

DONATE US

Join the discussion

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.