What we do

card image

Think PL-CZ. Cooperation of think-tanks from Poland and Czech Republic.

Public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Polandwithin the grant competition “Polish-Czech…

See more
card image

Expenditures Map

All of the maps of expenditures, employment in public administration and revenue, can be found on the dedicated…

See more
card image

Reports and analysis

2021 Sprawy do załatwienia. Wybrane wyzwania dla Polski w 2022 r. i dalej. Autorzy: Olga Doleśniak-Harczuk, Grzegorz Kędzia,…

See more
card image

Quarterly magazine

About the Common Matters quarterly journal (The Republican Foundation Store – link) The journal is published by the…

See more
card image

Republican congresses

Republican Congresses The Republican Foundation organizes (usually 1-2 times annually) cyclical events – Republican Congresses. They continue the…

See more
card image

Cooperative revolutions

In implementing the “Cooperative Revolutions” project, we want to change the way of thinking about housing cooperatives. Our…

See more
card image

Monitoring the grey market

The Republican Foundation, in partnership with PKN ORLEN, carried out the Monitoring the Grey Market in Poland 2019…

See more
card image

Meetings and debates

Within the framework of the “Underneath” series, we organized meetings dedicated to: civilization, ideas and culture, so to…

See more
card image

Evaluating the influence of the foreign investor

Evaluating the Influence of the Foreign Investor (OWIZ) is an analysis of the influence that the foreign investor…

See more
card image

The republican store

Because of the epidemic threat, shipping times for products purchased in The Republican Store has been prolonged to…

See more
card image

Polski model gościnności

Projekt Fundacji Republikańskiej „Polski model gościnności” stanowi republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej…

See more

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.