Stanisław Knaflewski

2019.12.17

Fundacja Republikańska

Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań. He also obtained the degrees of Master of Laws from the College of Europe in Bruges, Belgium, and Master of Business Administration from INSEAD in Fontainebleau, France.

Education

Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań. He also obtained the degrees of Master of Laws from the College of Europe in Bruges, Belgium, and Master of Business Administration from INSEAD in Fontainebleau, France.

Professional Career

Rozpoczął karierę zawodową jako prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak (1993-1994). Następnie pracował w Boston Consulting Group w Paryżu i Warszawie (1995-99) przy projektach doradztwa strategicznego dla firm polskich i międzynarodowych korporacji. Przez 14 lat (1999-2013) pracował w Enterprise Investors, wiodącym funduszu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, będąc partnerem i członkiem Rady Dyrektorów firmy. Obecnie koncentruje się na zaawansowanych technologiach i innowacji w przemyśle. Pracował jako doradca Banku Światowego, obecnie jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Philanthropic Activities

He is one of the founders and chairman of the board of the Valores Foundation, the first entrepreneurial philanthropic fund in Poland, which applies select venture capital practices in supporting social and charitable organizations.

Scope of Expert Interest

Innovation and advanced technologies in industry, re-industrialization, and international economic relations. .

DONATE US

Join the discussion

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.